NMF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
NMF
«Foreningens formaal er at fremme studiet av de matematiske videnskaber 
ved at samle norske matematikinteresserte.»

 

 

Norsk matematisk forening er en organisasjon primært for norske matematikere og matematikkinteresserte.

Foreningen ble stiftet i 1918 av Poul Heegaard, Arnfinn Palmstrøm, Richard Birkeland og Carl Størmer. Sistnevnte var foreningens første formann. I dag teller foreningen mer enn 250 medlemmer. Norsk matematisk forening gir ut nyhetsbrevet INFOMAT. Har du tips, så send e-post til infomat at matematikkforeningen.no. Sammen med nordiske søsterorganisasjoner står NMF også bak utgivelsen av det populærvitenskapelige magasinet Normat (som du får rabatt på som NMF-medlem) og fagtidsskriftet Mathematica Scandinavica. Vi øns

Baltic Way 2009, norsk lagker alltid nye medlemmer velkommen; se denne lenken om hvordan du kan bli medlem av foreningen. Vi har samarbeid med andre matematiske foreninger, blant andre European Mathematical Society, London Mathematical Society og American Mathematical Society, der våre medlemmer kan få medlemsskap til redusert kontingent.

Foreningen arrangerer hvert år Abelkonkurransen for studenter i videregående skole, vi administrerer Abelsymposiet, og vi deler ut Abelstipendier til unge lovende norske matematikere.  I 2009 arrangerte foreningen Baltic Way, en matematikk-konkurranse for lag fra Norden, Baltikum og Nord-Tyskland.
Norge er et land med gode tradisjoner i matematikk, og matematikkforeningen er stolt av å kunne bidra til å holde tradisjonen i hevd. Blant de mest kjente norske matematikerne gjennom tidene er Nils Henrik Abel, Sophus Lie og Atle Selberg. En viktig bidragsyter til våre aktiviteter er Abelfondet.
Hver vinter arrangerer foreningen "Ski og matematikk", vanligvis på Rondablikk høyfjellshotell. Der hygger man seg med forelesninger i matematikk og skiturer i flott fjellterreng.  Vi støtter også andre arrangementer som Konferanse for matematikkstudenter i Norge (KoMiN).

Nils Henrik Abel

Atle SelbergSophus LieCarl Störmer

 

INFOMAT

Oktober 2014.

Tips sendes til: infomat[at]matematikkforeningen.no

 

Nyheter

Tildeling av Abelstipend

Erling Haugsand, Øystein Klemetsdal, Gunnar Sveinsson, Silje Teveldal og Heidi Ødegård er tildelt Abelstipend for studieåret 2014/15. Vi gratulerer!