NMF

  • Forstørr
  • Standard skriftstørrelse
  • Forminsk
NMF
«Foreningens formaal er at fremme studiet av de matematiske videnskaber 
ved at samle norske matematikinteresserte.»

 

 

Norsk matematisk forening er en organisasjon primært for norske matematikere og matematikkinteresserte.

Foreningen ble stiftet i 1918 av Poul Heegaard, Arnfinn Palmstrøm, Richard Birkeland og Carl Størmer. Sistnevnte var foreningens første formann. I dag teller foreningen mer enn 250 medlemmer. Norsk matematisk forening gir ut nyhetsbrevet INFOMAT. Har du tips, så send e-post til infomat at matematikkforeningen.no. Sammen med nordiske søsterorganisasjoner står NMF også bak utgivelsen av det populærvitenskapelige magasinet Normat (som du får rabatt på som NMF-medlem) og fagtidsskriftet Mathematica Scandinavica.

Baltic Way 2009, norsk lagVi ønsker alltid nye medlemmer velkommen; se denne lenken om hvordan du kan bli medlem av foreningen. Vi har samarbeid med andre matematiske foreninger, blant andre European Mathematical Society, London Mathematical Society og American Mathematical Society, der våre medlemmer kan få medlemskap til redusert kontingent.

Foreningen arrangerer hvert år Abelkonkurransen for studenter i videregående skole, vi administrerer Abelsymposiet og vi deler ut Abelstipendier til unge lovende norske matematikere.  I 2009 arrangerte foreningen Baltic Way, en matematikk-konkurranse for lag fra Norden, Baltikum og Nord-Tyskland.
Norge er et land med gode tradisjoner i matematikk, og matematikkforeningen er stolt av å kunne bidra til å holde tradisjonen i hevd. Blant de mest kjente norske matematikerne gjennom tidene er Niels Henrik Abel, Sophus Lie og Atle Selberg. En viktig bidragsyter til våre aktiviteter er Abelstyret.
Hver vinter arrangerer foreningen "Ski og matematikk", vanligvis på Rondablikk høyfjellshotell. Der hygger man seg med forelesninger i matematikk og skiturer i flott fjellterreng.  Vi støtter også andre arrangementer som Konferanse for matematikkstudenter i Norge (KoMiN).

Nils Henrik Abel

Atle SelbergSophus LieCarl Störmer

 

INFOMAT

April 2016.

Tips sendes til: infomat[at]matematikkforeningen.no

 

Nyheter

Generalforsamling 2015

Referat er lagt ut, se "Om NMF" og "Generalforsamlinger".

 
Ergodic theory and Combinatorics Conference, June 8-12 2015,

University of Agder, Kristiansand.
The goal of the conference is to bring together people working in ergodic theory and combinatorics who are interested in the interplay between these two fields, in order to stimulate a fruitful exchange and dissemination of ideas. The conference will also provide an opportunity for younger mathematicians to be brought up to date on new results and directions.
Se http://www.uia.no/en/conferences-and-seminares/ergodic-theory-and-combinatorics-conference.

It is possible to apply for financial support, especially for students and young researchers.

 
Abelstipend for utenlandsopphold i studieåret 2015/16

Søknadsfrist er 15. april. For detaljer, følg lenken til Abelstipend i venstre marg.

 
International Conference on “Mathematical and Computational Epidemiology of Infectious diseases – the interplay between models and public health policies”
August 31 2015–September 4 2015 , Erice (Sicily) 

https://erice2015.wordpress.com/
 
EMS-medlemskap 2015

Medlemmer av NMF får redusert medlemskontingent i EMS (25 euro istedenfor 50 euro). For info om innbetaling gå til menyvalget "Medlemskap i NMF" og videre "Medlemskap i EMS".